***בדרך כלל קרטון 2 מ"מ

חומר חיצוני :      ***בדרך כלל קרטון 2 מ"מ

      חומר חיצוני :