***בדרך כלל נייר גלי חלילי אלקטרוני

חומר חיצוני : 

      ***בדרך כלל נייר גלי חלילי אלקטרוני

      חומר חיצוני :