***בדרך כלל נייר גלי חלילי אלקטרוני

חומר חיצוני :       ***בדרך כלל נייר גלי חלילי אלקטרוני

      חומר חיצוני :