קופסאות בסיס עם מיכסה

קופסאות נייר מתקפלות

קופסאות צילינדר/גליל נייר

קופסאות מגירות

קופסאות מגנט

קופסאות סגירה מתקפלות

קופסאות בסיס עם מיכסה

קופסאות מתקפלות/נייר

קופסאות צילינדר/גליל נייר

קופסאות מגירות

קופסאות מגנט

קופסאות סגירה מתקפלות

סוג הקופסא:

קופסאות בסיס עם מיכסה

קופסאות מתקפלות/נייר

קופסאות צילינדר/גליל נייר

קופסאות מגירות

קופסאות מגנט

קופסאות סגירה מתקפלות